Smart Home verwarmingsregeling met Apple Homekit en Siri

Met de nieuwe Home­bridge-inte­gratie u de Con­trome Smart Home-ver­warm­ingsregeling nu recht­streeks bedi­enen met de thuis-app van Apple die in iOS is inge­bouwd. Uit­er­aard is de bes­tur­ing van kamertem­per­a­turen ook mogelijk via Siri-stem­be­di­en­ing.

Toegang en controle in de Apple Home-app voor het hele gezin

U het hele gezin toe­gang geven tot de bes­tur­ingse­le­menten, toe­gangsrecht­en bew­erken en afs­tands­be­di­en­ing inschake­len — alle­maal in de thuis-app.

Een app voor alles in je smart home

Con­trome is een­voudig te gebruiken met Andere Com­pat­i­bele Smart Home met Home­k­it. Alles in één app. Wereld­wi­jd bieden al meer dan 100 merken acces­soires aan die com­pat­i­bel zijn met Home­K­it. En de keuze groeit elke dag.

Eenvoudig in te stellen

De set­up is ongelooflijk snel en een­voudig. Na de update hoef je alleen nog maar op ‘Appa­raat toevoe­gen’ te tikken in de Won­ing-app en de Home­K­it-code in te voeren. Alle kamers wor­den al weergegeven als ther­mostat­en en gekop­peld aan je iOS-appa­raat.

Instruc­ties over support.controme.com

Die private energiespar Heizungsregelung. Es sind Ihre Daten!

Die Heizungsregelung von Con­trome ist kom­fort­a­bel von über­all aus erre­ich­bar. Alle Nutzungs­dat­en bleiben dabei immer im Haus auf dem autarken Mini-Serv­er!

Wir lieben es Smart-Heat-OS weiterzuentwickeln!

Wir bei Con­trome entwick­eln mit viel Begeis­terung und Lei­den­schaft die fortschrit­tlich­ste Heizungss­teuerung. Zusam­men freuen wir uns jeden Tag, Con­trome gemein­sam für Sie weit­erzuen­twick­eln und noch bess­er zu machen. Es ist unsere Essenz, ein dauer­haft hohes Inno­va­tion­stem­po zu fahren! Updates sind immer kosten­los und kön­nen ganz ein­fach per Klick auf Ihren Minis­erv­er geladen wer­den.

Machen Sie jetzt Ihre Heizung smart! Wir unterstützen Sie gerne!

zum Ange­bot