De eenvoudige manier om slimme verwarming van het huis te bedienen

Heb je lang ged­roomd van een intel­li­gent ver­warm­ingscon­trolesys­teem dat ein­delijk een echt opti­maal bes­tur­ingssys­teem mogelijk maakt? Maar je weet niet hoe je moet begin­nen of gewoon vra­gen hebt? De weg naar je eigen Con­trome con­t­role is ongelooflijk een­voudig! Ont­vang nu gratis en per­soon­lijk advies!

Ihr Name

Ihre E‑Mail-Adresse

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Land

Tele­fon

Mein Pro­jekt bet­rifft fol­gende Anwen­dungs­bere­iche:

Steuerung der Fuß­bo­den­heizungSteuerung der zen­tralen Heizungsan­lageSteuerung von Heizkör­pernSteuerung von Infrarot-Heiz­plat­ten

Möcht­en Sie selb­st instal­lieren oder den Con­trome Instal­la­tion­sser­vice beauf­tra­gen?

selb­stInstal­la­tion­sser­vicenoch nicht sich­er

Projektbeschreibung/Nachricht/Terminwunsch

Van de Controme Blog!

12.09.2020|0 Com­ments

De reg­u­ler­ing van vlo­erver­warm­ing in kamers met open haar­den is een bij­zon­dere uitdag­ing. Haard zweren […]

12.09.2020|0 Com­ments

Met trots pre­sen­teren we ons meest ele­gante prod­uct tot nu toe. De gloed­nieuwe Con­trome […]