Met trots pre­sen­teren we ons meest ele­gante prod­uct tot nu toe. De gloed­nieuwe Con­trome kamer con­troller. Het extreem vlakke en mod­erne design is een echt gezicht en biedt een echt wow-effect in elke kamer. Bin­nenin, een Dual Core SoC op basis van de nieuw­ste tech­nolo­gieën werkt, die, indi­en nodig, maakt de LED’s geïn­te­greerd in de achter­grond ver­schi­j­nen zeer zorgvuldig uit het niets. Het indruk­wekkend plat­te appa­raat wordt intuïtief bedi­end via 2 aan­raak­knop­pen, die bij de ger­ing­ste aan­rak­ing rea­geren en het Con­trome Smart Heat-sys­teem nu volledig vanzelf­sprek­end mak­en. De geïn­te­greerde dig­i­tale tem­per­atu­ursen­sor stu­urt de tem­per­atu­ur naar de minis­erv­er in de kle­in­ste stap­pen van 0,0625 graden, waar­door de kamer­con­troller en minis­erv­er het per­fecte team zijn voor een nieuw niveau van con­trolek­waliteit voor vlo­erver­warm­ing. De kamer­con­troller is nu beschik­baar in vaste verbind­ing en vanaf eind sep­tem­ber 2020 in bat­ter­ij-aange­dreven ver­sie — elk met en zon­der vochtighei­dssen­sor — zodat deze geschikt is voor bij­na elke toepass­ing in nieuw­bouw en retro­fit. https://shop.controme.com/produkt/raumcontroller-funk-festanschluss/ https://shop.controme.com/produkt/raumcontroller-funk-festanschluss-inkl-luftfeuchte/ https://shop.controme.com/produkt/raumcontroller-funk-batteriebetrieben/ https://shop.controme.com/produkt/raumcontroller-funk-lf-batteriebetrieben/